Thiết bị điều chỉnh âm thanh

Hiển thị:

Công suất Power Crest Audio CKI100V sản xuất tại Mỹ

Công suất 50W/ 8Ω Stereo/ 92-130V..

3.300.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKI200S sản xuất tại Mỹ

Công suất 100W - 150W..

3.300.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKI400S sản xuất tại Mỹ

Công suất 200W - 300W..

6.600.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKI800S sản xuất tại Mỹ

Công suất 400W - 600W..

15.400.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKS1200-2 sản xuất tại Mỹ

Công suất 600W - 900W..

22.000.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKV100 sản xuất tại Mỹ

Công suất 50W/ 8Ω Stereo/ 92-130V..

3.300.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKV200 sản xuất tại Mỹ

Công suất 100W/ 8Ω Stereo/ 92-130V..

4.400.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKV400 sản xuất tại Mỹ

Công suất 200W/ 8Ω Stereo/ 92-130V..

6.600.000 VNĐ

Công suất Power Crest Audio CKX150 sản xuất tại Mỹ

Công suất 75W/ 8Ω Stereo/100V ..

3.850.000 VNĐ

Công suất Power PEAVEY IA400 sản xuất tại Mỹ

Công suất 200-300W..

6.600.000 VNĐ

Công suất Power PEAVEY IA800 sản xuất tại Mỹ

Công suất 400-600W..

13.200.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 12 của 44 (4 Trang)